Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

Kilès ki va gen lodas pote flè ?

Ekri jou lendi 17 novanm 2003

Powèm ekriven ayisyen defen Rene Filoktèt, ki pot ko janm pran lari
Kilès ki va gen lodas pote flè
Pon Wouj
Vètyè
Chanmas ?
Tout lofrann ki arimen ak lawont
Blese figi ki gen nen
Je pa pote bon sezon pou plante mayi
Si lannwit paf è konnen
Bèl douvanjou moun prevwa
Pou moun parèy yo
Gen sitèlman bri ki mangonmen sou tèt nou
Syèl la retresi
Gen sitèlman jwèt brital nan lari peyi nou
Timoun vyeyi an de tan
Mwen, mwen vomi mannigans ki bay kout ba,
ki souri,
ki beni, e ki touye moun frèt
Kilès ki, on lòt fwa ankò,
Va gen lodas pote flè Vètyè, Pon Wouj
Ak trayizon sou fron l ?
Tout lwa (...)

Inifòm, zam, sitirans ak enpinite ankouraje polisye pouse zèl nan fè zak vyolans sou fanm

Ekri jou lendi 17 novanm 2003

Nòt pou laprès Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA)
15 novanm 2003
Menmjan ak makout, menmjan ak jandam lame dayiti, menjanm ak manm frap yo, anpil polisye konprann yo kab sèvi ak otorite yo epi fè abi pouvwa san kè sote. Polis Nasyonal la pa sispann aji kòm konplis oswa patisipe nan zak represyon ak kriminèl gouvèman lavalas la mande l fè olye li ranpli devwa konstitisyon an ba li. Jan tout moun kab konstate l, depi byen bonè apre Polis nasyonal la kreye, nou koumanse tande adwat agòch yon seri krim polisye ap fè tankou : Kidnaping ak vòl, mennen aktivite dwòg, regle kòz pèsonèl ak lòt moun, (...)

Rèl Fanm Kont lanmò pou granmesi

Ekri jou mèkredi 29 oktòb 2003

Kominike Kòdinasyon Nasyonal k ap Plede Kòz Fanm (KONAP)
28 oktòb 2003 6 oktòb, bandi rantre lakay Daphne Berthold epi asasinen li,
14 oktòb, chyen devore Jonathan Louisma, yon ti gason 16 lane ki te nan lari, anndan Komisarya Pòtoprens la, apre Lapolis te fin arete li epi bat li.
Nan lannuit 21 pou 22 oktòb, bandi ak zam rantre lakay Danièle Lustin epi asasinen li ak bal.
23 oktòb, Marie Claude Fétiche mouri nan akouchman, paske li pa t ka jwenn swen sante.
23 oktob, Komisè Ench la touye Fernande Jean ak yon bal nan tèt, swadizan paske Fernande te kraze retwovizè ak vit machin li.
26 (...)

Rèl Fanm nan okazyon 17 oktòb 2003

Ekri jou dimanch 19 oktòb 2003

Kominike Kòdinasyon Nasyonal pou plede Kòz Fanm nan (KONAP)
17 oktòb 2003
17 oktòb, se yon dat enpòtan nan listwa d Ayiti. Depi divès lane, nan à’gazisyon Fanm yo nou selebre Fèt Nasyonal sa a pou : Manifeste sororite nou/solidarite fanm nou ak Fanm Riral yo; Make Jounen Mondyal Alimantasyon an; Rann omaj bay zansèt nou yo epi ranmase rasin memwa fanm nou, nan mete annavan batay ewoyin nou yo; Kore revandikasyon nou te pote sou lamizè fanm, nan Mach Mondyal Fanm 2000 la ; Epi remontre enterè nou kòm sitwayèn pou tout kesyon ki konsène lavi ak lavni peyi a.
15 oktòb, se Jounen Entènasyonal Fanm (...)

N ap reprann kontwòl Bòbòt nou !

Ekri jou mèkredi 1e oktòb 2003

Deklarasyon Enfofanm
KANPAY POU WETE TOUT PINISYON POU AVà’TMAN NAN AMERIK LATIN AK NAN KARAYIB DEKLARASYON 28 SEKTANM 2003
N ap reprann kontwòl Bòbòt nou ! Fè sèks pa vle di gwosès fòsè! Fè sèks pa vle di vyolans!
Depi plizyè lane, fanm nan lemond antye ap lonje dwèt sou yon maleng k ap minen lavi fanm, k ap minen sosyete a : Lalwa pa otorize fanm fè avòtman, lalwa kondane fanm pou yon pote gwosès yo pa vle !
Ann Ayiti, tankou nan anpil lòt peyi Amerik Latin ak Karayib, ireskonsabilite Leta nan zafè lasante, espesyalman nan lasante repwodiksyon ap bafwe dwa pou fanm jwenn lasante, alòske Sante (...)

0 | ... | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | ... | 415