Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

Pote revandikasyon fondamantal mas popilè yo nan kad lit anti-lavalas la

Ekri jou madi 23 Desanm 2003

Pozisyon Batay Ouvriye
20 desanm 2003
Nan kad pratik konkrè nou sou teren lit toulèjou ouvriye yo, travayè tout kalite, mas popilè yo an jeneral, pou nou menm nan BATAY OUVRIYE, se te, yon bagay deja trè klè : dirijan Lavalas yo, nan kraze yo kontribye kraze tout konpozant popilè ki te konstitye laj mouvman de mas 1984 -1990 la, te vin yon pouvwa totalman anti popilè. E, nan evolisyon sa a menm, kareman reyaksyonè; kidonk, obligatwaman, deplizanpli represif, jouk li rive kriminèl. Se pa jodi nou menm n ap fè fas a sa.
Vreman vre, sou tè grandon, nan izin boujwa, nan Afè Sosyal, nan Lajistis, se (...)

Lèt tou louvri pou prezidan Jean Bertrand Aristide Nan okazyon 13zyèm anivèsè Lavalas sou pouvwa

Ekri jou sanmdi 20 Desanm 2003

Nasyon Ginen
18 Desanm 2003
Mesye Prezidan,
Jodi a peyi a twouve l devan yon kafou ki enpòtan anpil nan listwa pèp Ayisyen.Se yon moman ki difisil anpil, se yon moman eprèv.Men se yon moman espesyal ki gen yon pakèt siyifikasyon e ki alafwa nesesè nan devni peyi a.Moman sa a ap kesyone konsyans chak sitwayen pi patikilyèman oumenm ki se prezidan peyi aÂ…defakto,konteste eksetera antouka prezidan kanmenm piske tout aparèy leta yo nan men w, se oumenm ki ap dirije.
Wi nou kanpe devan dènye kalfou kote pou nou repran definitivman wout zansèt nou yo te trase pou nou depi Bwa Kayiman an.
Jodi a pèp (...)

"Derasinen pouvwa lavalas la se yon etap enpòtan (...) men (...) se pa sa sèlman k ap pote chanjman"

Ekri jou jedi 18 Desanm 2003

Pozisyon gwoup refleksyon ki nan inisyativ pou kanpe fwon nasyonal popilè Ayisyen sou konjonkti a
Jedi 18 Desanm 2003
Nou menm ansanm òganizasyon ki nan gwoup refleksyon pou mete kanpe yon fwon nasyonal popilè Ayisyen, nou konstate mobilizasyon pèp la jounen jodi a vize depa Aristid nan pouvwa a. Eslogan ki alamòd la "Aba Aristid"! genyen gwo kapasite pou mete moun nan lari. Sepandan demaske diktatè popilis kòwonpi pouvwa lavalas la, sou sèn politik la pap pote yon solisyon pou kriz la, ni oryante lese frape k ap fèt sou beton an nan enterè mas yo.
Menm lè nou menm òganizasyon nan gwoup (...)

OPC Bare gouvènman òlalwa a !

Ekri jou madi 25 novanm 2003

Deklarasyon Kòdinasyon Nasyonal k ap Plede Kòz Fanm yo (KONAP), nan okazyon 25 novanm 2003, jounen entènasyonal kont vyolans sou fanm
Depi 30 oktòb 2003, nou menm òganizasyon fanm ki nan KONAP nou dekrete gouvènman lavalas la òlalwa. Wi, nou di gouvènman an òlalwa lè l ap piye, teworize, vyole epi touye popilasyon yo. Wi, gouvènman lavalas la òlalwa, lè li rete nan sèvi ak pwoteje patizan li yo sèlman, ansanm ak bann chimè li yo. Gouvènman lavalas la montre li pa gen kapasite, li pa gen moral, ni kredibilite, ni lejitimite pou l gouvène peyi a. Pandan de (2) manda pouvwa lavalas la pi gwo (...)

Komite 2004 popilè : Pozisyon sou 200 lane " endepandans " Ayiti

Ekri jou mèkredi 19 novanm 2003

Nou resevwa dokiman sa a 19 novanm 2003
1804: mas esklav yo fè Revolisyon
Klas dominant yo fè dap piyanp sou li
2004: 200 lane mizè ak rezistans
Ann leve kanpe pou yon liberasyon tout bon
Nan pa pòt la
Nan dènye moman sa yo, nou tande anpil pale ap fèt sou kesyon 2004 la. Nan divès peyi ki an Ewòp, an Afrik ak nan Amerik la, kesyon an deja ap bouyi. Nan nivo pouvwa lavalas la, gen gwo pwopagann politik ki deja kòmanse fèt pou selebre 2004 ki pral fè nou 200 lane depi nou rache "dwa granmoun’’ nou anba men kolon franse.
Nan nivo sektè popilè yo, poko gen gwo pa ki fèt pou make 200 zan (...)

0 | ... | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | ... | 415