Haiti

Wè pa wè fòk aristid kite pouvwa a

Ekri jou vandredi 30 janvye 2004

Pozisyon Regwoupman Demokratik Popilè (30 òganizasyon ak platfòm)
AlterPresse resevwa dokiman sa a 30 janvye 2004
Nou menm òganizasyon ak enstitisyon nan Regwoupman Demokratik Popilè, nou pa sispann denonse eskalad represyon san pran souf Lavalas ki gen nan tèt li Jean-Bertrand Aristid ap fè sou popilasyon an. Depi plizyè mwa, Lavalas ap mennen yon seri aksyon ki demontre piplis makfabrik rejim sa a kòm yon rejim boutdi, yon rejim sanginè ki pa respekte lavi moun, ki pa respekte enstitisyon alewè pou l ta respekte Dwa Moun.
Chak jou, machin represyon Lavalas la pa fè bak devan okenn zak (...)

Ayiti Anba Menas Yon Twazyèm Okipasyon

Ekri jou jedi 29 janvye 2004

Pozisyon Gwoup Refleksyon pou mete kanpe Fwon Nasyonal Popilè Ayisyen
AlterPresse resevwa dokiman sa a 29 janvye 2004
Gwoup Refleksyon pou mete kanpe Fwon Nasyonal Popilè Ayisyen konstate depi mwa desanm 2003, gen yon pawòl okipasyon k ap pale anba chal nan nivo kominote entènasyonal la. Pawòl sa a vin parèt nan yon moman kote chalè beton an ap monte byen fò anba pye konze Janbètran Aristid.
Tousuit apre rankont ofisyèl CARICOM fè ak pouvwa a epi ak Platfòm Demokratik la, pawòl la pran lari. CARICOM ansanm ak pouvwa kriminèl lavalas la ak plizyè lòt fòs politik restavèk ap prepare yon okipasyon (...)

Danje pandye sou dwa grandèt majè peyi a !

Ekri jou mèkredi 28 janvye 2004

Pozisyon 30 òganizasyon ak platfòm nan sektè demokratik popilè a sou pawòl entèvansyon fòs etranje an Ayiti
AlterPresse resevwa dokiman sa a 28 janvye 2004 Sòti 1789 rive 1804, zansèt nou yo te fè tout kalte sakrifis pou yo kapab kase chèn leksplwatasyon kolon blan te mete nan pye ak nan tèt nou. 1e janvye 1804 konsakre liberasyon total kapital peyi Dayiti. Malerèzman nan 2 okazyon, pandan dènye syèk la, (1915-1994) dirijan restavèk ankouraje letranje vin salopete diyite pèp la.
Jodi a, 200 lannen pita, jou pou jou, Jan Bètran Aristid ak politisyen rat do kale deside trennen pèp la nan labou ankò. (...)

Libète ak demokrasi, se pa okipasyon militè

Ekri jou lendi 26 janvye 2004

Kominike KSIL
AlterPresse resevwa kominike sa a 24 janvye 2004
Kolektif Solidarite Idantite ak Libète (KSIL) ap salye byen wo volonte, kouray ak detèminasyon tout sektè nan popilasyon an kap goumen pou fè respekte dwa ak libète tout moun nan sosyete a. Yon fwa ankò pèp ayisyen tanmen ekri yon lot paj listwa: Wi Ayiti se manman libète tout bon vre.
Premye janvye 2004 foul la kanpe toupatou pou kriye viv libète - fèt la te bèl sou beton an- malerezman pou sila yo ki tap chache fèt la sou bèl estann, nan diskou ofisyèl yo tou pa wè l. Malerezman pou sila yo ki kwè yo ka toufe kri libète ak gaz (...)

Regwoupman Demokratik Popilè (30 òganizasyon ak platfòm) denonse pourisman kriz peyi Dayiti

Ekri jou jedi 22 janvye 2004

Kominike nimewo 6
AlterPresse resevwa dokiman sa a 22 janvye 2004
Nou menm òganizasyon ak enstitisyon k ap milite anndan Regwoupman Demokratik Popilè (RDP), yon fwa an plis, n ap leve vwa nou byen wo pou n denonse pourisman kriz peyi Dayiti a, rejim lavalas la vin agrave pi plis. Patikilyèman zak represyon brital, ki fèt sou popilasyon sivil nan tout peyi a. Tankou zak kraze brize bandi ak zam fè gran lajounen lendi 13 janvye 2004 la, nan Boutilye, sou emetè plizyè radyo ak televizyon ladan yo omwen 8 radyo endepandan nan kapital la. Alòske zak sa a nou konsidere kòm yon krim ki siyen, fèt aprè (...)

0 | ... | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | ... | 560