Haiti

Chimè fè Pòtoprens tranble malgre prezans Colin Powell ak MINUSTAH

Ekri jou sanmdi 4 Desanm 2004

Pòtoprens., 4 Déc. 04 [AlterPresse]--- Sekretè Leta meriken an Colin Powell fè yon visit tou kout an Ayiti premye desanm 2004, yon fason pou l te renouvle soutyen Washington bay gouvènman pwovizwa ayisyen an ansanm ak tranzisyon politik la an Ayiti.
Patizan ak zam ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide yo te chwazi okazyon visit sila pou te komèt anpil zak vyolans nan Pòtoprens. Bilan : plizyè moun mouri ak plizyè lòt blese.
Dyalog ak rekonsilyasyon
Dapre Colin Powell, san yon klima sekirite an Ayiti, demokrasi a ap an danje. Sekretè Leta meriken a mande pou gen dyalog ak rekonsilyasyon nasyonal, (...)

Touris Ayisyen nan Dominikani

Ekri jou jedi 25 novanm 2004

Kòmantè Michel-Ange Hyppolite sou yon atik AlterPresse
Nou li nan Alter/Presse 18 novanm 2004 la youn atik JoséLuis Soto ekri ki rele : Le tourisme haïtien rapporte 3 millions US à la République Dominicaine en Week End.
Pami lide ki pase nan atik la nou tire pawòl sa yo pou nou. Ann Li :
«Selon ces mêmes sources, ceux qui utilisent la frontière de Jimani - Malpasse se plaignent des 15 postes de contrôles militaires qu’ils doivent franchir, du traitement peu aimable des employés de l’immigration et de la douane, en comparaison au traitement réservé aux touristes européens dans les aéroports du pays. (...)

Mouvman Solidarite Entènasyonal Pou Dechouke Lamizè Ann Ayiti

Ekri jou lendi 22 novanm 2004

Kominike Fonkoze
AlterPresse resevwa dokiman sa a 19 novanm 2004
Sou inisyativ Fonkoze ak Zanmi Lasante, plizyè Espesyalis entènasyonal k ap goumen kont lamizè nan peyi pa yo (tankou Benngladèch, Kamewoun an Afrik, Bolivi ak Repiblik Dominikèn) te reyini pandan semèn lan nan Tomonn, yon kominote nan Plato Santral - Ayiti, pou bati yon pwogram kote yo kab rive dechouke lamizè ann Ayiti nan 10 lane k ap vini yo.
Fonkoze, se youn nan pi gwo enstitisyon mikwofinans ki egziste ann Ayiti - Zanmi Lasante, se youn nan pi gwo enstitisyon prive k ap bay swen sante nan zòn riral yo nan Plato (...)

Padova / Itali : Modòd mobilizasyon pou soutni ak chanje Nasyonzini

Ekri jou vandredi 19 novanm 2004

Kouvèti espesyal AlterPresse/Radyo Kiskeya
19/11/04 --- An prezans plis pase 250 delege enstitisyon ak òganizasyon divès sektè sosyal, Flavio Zanonato, Majistra Padova, nan Nò Itali, ouvè, nan maten 19 novanm nan, yon woumble entènasyonal k ap revandike chanjman nan Nasyonzini, pou òganizasyon mondyal la kab sèvi enterè majorite sitwayen ak sitwayèn nan lemond.
Majistra Zanotato vante valè lapè nan moman seremoni ouvèti ofisyèl deba sa yo k ap dewoule nan palè inivèsitè Padova, ki pote non palè Rezon. Anviwon 100 delege ki soti nan tout rejyon sou latè vin brase lide ak italyen ki mennen anpil lit pou (...)

Padova / Itali : Woumble sou refòm ki nesesè nan Nasyonzini

Ekri jou jedi 18 novanm 2004

Kouvèti espesyal AlterPresse/Radyo Kiskeya
18/11/04 --- Ki wòl Nasyon Zini dwe jwe nan lemond ? Kouman peyi rich ak peyi pòv kab devlope lòt fòm koperasyon ? Se kèk pami kesyon anviwon 70 jèn 13, 14 an nan lekòl « Falconetto », ki nan vil Padova, an Itali, ap poze tèt yo.
Yo reyini an atelye pou reflechi sou kòz ki fè gen peyi rich ak lòt ki pòv, kouman koperasyon kab fèt ant peyi rich ak peyi pòv epi kouman tout peyi kab egalego. Fòk peyi rich ak peyi pòv jwenn lòt fason pou kopere nan solidarite, dapre sa ki soti nan refleksyon yo.
Se yonn nan aktivite k ap fèt nan divès katye nan vil Padova pandan (...)

0 | ... | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | ... | 560