Haiti

Menas baboukèt sou libète enfòmasyon nan Repiblik Dominikèn


-jedi 19 out 2010-

-

Pòtop., 18 out 2010 [AlterPresse] --- Ajans deprès dominiken Clave Digital blije fèmen nan koumansman mwa out la nan sikonstans kote reskonsab ajans la anba presyon tout kalte e menm menas lanmò.

Se direktè ajans la, Fausto Rosario Adames, yon jounalis dominiken ki gen anpil espeyans, ki anonse nouvèl la 4 out, e sa lakòz gwo sezisman an Repiblik Dominikèn ak toupatou nan lemond kote yo te pran abitid monte sou sit Clave Digital la pou jwenn nouvèl sou tout sa k ap pase nan peyi sa a.

Clave Digital ki te pibliye yon jounal gratis ki pote menm non an fè konnen jounal la kanpe tou.

Dènye nimewo jounal la sikile 5 out an Repiblik Dominikèn, e se ladann Adames konfime enfòmasyon an ki te deja koumanse gaye.

Nan editoryal li fè, Adames pa bay enfòmasyon klè sou rezon ki fè direksyon medya sa yo pran desizyon an, men, li lese konprann se ta kesyon ekonomik.

Direktè a di, antrepriz Media Team k ap jere ajans la ak jounal Clave Digital la, blije lage medya sa yo poutèt li manke mwayen akòz kriz ekonomik k ap frape lemond depi septanm 2008.

Sepandan, nan menm jounal la, gen yon lòt atik ki fè konnen te gen yon plan kriminèl pou ansasinen yon jounalis direktè medya. Jounal la bay enfòmasyon sou yon ka ansasinay ki ta fèt pa erè sou yon doktè yo rele Sergio Rafael Rojas Soriano. Jounalis direktè medya sa a te gen pou l prezan menm kote ansasinay la fèt la. Epi, imedyatman apre ansasinay la, jounalis la resevwa yon kout fil yon ofisyèl lapolis ki konvoke l nan yon reyinyon.

Lavi Clave Digital pa long, piske se 16 mas 2006, ajans la lanse, epi apre sa jounal la vin parèt pou pote enfòmasyon jeneral ak atik ki pote kritik, ki vini ak yon lespri sèvis epi ki mete devan lide transparans epi plis jistis nan sosyete dominiken an.

Malgre sèlman 4 an egzistans, Clave Digital te gen tan fè repitasyon li e kou li pran an fè divès jounalis poze tèt yo kesyon sou avni metye sa a nan Repiblik Dominikèn epi sou respè valè ki mare ak libète lapawòl.

Enkyetid sa yo ranfòse pi plis lè enfòmasyon yo vin pi presize sou menas sèten sektè fè kont direktè Clave Digital. Komisyon Entè Ameriken Dwa Moun (CIDH) presize se poutèt enfòmasyon li pibliye sou trafik dwòg ki fè reskonsab ajans la anba menas.

Jounalis an Repiblik Dominikèn tou leve kanpe devan menas sa yo ki kapab mete oubyen ranfòse baboukèt nan sosyete sa a.

Plis pase 50 jounalis dominiken blije ekri presidan dominiken an yon lèt ouvèt pou mande l garanti pou sekirite Fausto Rosario Adames yon fason pou lavi l pa menase.

Jounalis yo souliye, se apre Clave Digital te fin fè revelasyon sou ankèt k ap menen kont yon gwo zotobre an relasyon ak trafik dwòg an Espay. Gwo zotobre sa a limenm ta gen relasyon ak chèf lapolis dominiken an, Rafael Guzmán Fermín.

Prezidan dominiken an, Leonel Fernandez, fè yon reyinyon ant plizyè jounalis, pami yo Fausto Adames, ak jeneral sa a, pou ba l reskonsablite sekirite konfrè a. [gp apr 19/08/2010 10 :00]

-