Haiti

Difikilte akademik ak ekonomik nan okazyon rantre lekòl ak inivèsite a ane sa a an Ayiti


sanmdi 5 septanm 2009

Pòtoprens, 5 sept. 09 [AlterPresse] --- Yon twoke kòn kòmanse ant rektora inivèsite Leta a ak etidyan yo apre apre rektora a te mande yon entèvansyon lapolis nan nuit 28 out nan fakilte medsin etidyan yo te okipe.

Etidyan yo te okipe fakilte sa a depi mwa abril nan kad yon kriz k ap pouri depi plizyè mwa epi ki te afekte ane akademik ki fèk pase a. Ak konkou etidyan nan lòt fakilte, yo t ap tante fèmen administrasyon plizyè lòt fakilte.

Etidyan nan inivèsite Leta a anonse, poutèt entèvasyon rektora a fè la polis fè nan fakilte medsin nan, yo pral fè sa yo kapab pou anpeche rantre inivèsitè a fèt.

Rektora a fè konnen li fè lapolis entèvni pou kab fini ak « okipasyon ilegal » etidyan yo fè nan fakilte a epi menas etidyan sa yo ap fè pou detwi dosye fakilte a. Dwayen fakilte a di tout tantativ negosyasyon ki fèt ak etidyan yo depi mwa avril pase te toujou fè echèk.

Sendika Travayè ak Anseyan nan Inivèsite Leta a rejte pawòl sa yo epi kondane desizyon rektora a.

Depi lendi 31 out la, pèsonèl administratif ak pwofesè rekoumanse antre soti nan fakilte a. Dwayen an fè konnen y ap konvoke etidyan yo lè sa nesesè.

Pandanstan, plis pase yon santèn etidyan inivèsite leta manifeste premye septanm nan pou rann omaj bay yon elèv bakaloreya ki mouri anba bal lapolis semèn pase.

Yon polisye te tire nan moman te gen latwoublay paske elèv ki te elimine nan bakaloreya t ap fè fòs pou al konpoze nan egzamen ratrapaj. Yo di yo te wè yon kominike sou sit entènèt ministè edikasyon nasyonal ki te mande yo prezante.

Ministè a te demanti rimè a pandan li fè konnen li regrèt sa k pase a. Lapolis te anonse polisye ki fè zak la twouve l an izolman epi gen yon ankèt ki ouvè.

Nan mach premye septanm nan, etidyan yo te defile an silans epi yo te gen balèn ak flè nan men yo.

Lòt koze ki kreye tansyon nan peryòd reyouvèti lekòl la, se desizyon gouvènman an pou koupe zafè 14èm mwa salè li te abitye bay anplwaye administrasyon piblik la chak fwa lekòl pral ouvè.

Dapre gouvènman an, trezò piblik pa ta gen mwayen pou sipòte depans sa a, akòz li blije angaje kantite lòt depans apre siklòn 2008 yo.

Depite yo pa kontan. Sèten nan yo, fè konnen yo pa dispoze pou vote bidjè 2009/2010 la ki dwe koumanse nan mwa oktòb, si gouvènman an pa tounen sou desizyon sa a. [gp apr 05/09/2009 10:00]