Haiti

" Sòlda brezilyen yo ap reponn ak tout atak gang ak zam "


-sanmdi 1e jiyè 2006-

-

[01/07/07] Minis defans gouvènman Brezil la fè yon virewon pandan 2 jou nan semenn lan an Ayiti. Waldir Pires te vin wè kouman twoup brezilyen yo ap travay andedan Misyon Nayonzini pou estabilize Ayiti (MINISTA). Se Brezil nap fè sonje ki ap kòmande Fòs Nasyonzini a an Ayiti.

Minis brezilyen an di li fè vizit sila pou l kapab kore mlitè brezilyen ki andedan fòs Nasyonzini an an Ayiti e poul kapap tou mezire detèminasyon kasble brezilyen yo genyen pou yo kontinye travay pou ede lapè tabli an Ayiti.

Pou sa ki gen arevwa ak zak vyolans ki rekoumanse fèt nan Site Solèy, pi gwo bidonvil Pòtoprens, nan bab MINISTA, Waldir Pires di li gen konfyans sitiyasyon difisil sa a ap jwenn yon solisyon ofiamezi estabilite politik la ap pran jarèt.

Men minis brezilyen a bay garanti sòlda brezilyen yo ap reponn ak tout atak gang ak zam yo nan kap misyon yo pou kenbe yon klima lapè an Ayiti.

Nan koumansman semenn lan, yon atache près batayon brezilyen an, Alberto Barbosa, te rekonèt gang ak zam yo ki te fè yon kanpe sou zak vyolans yo rekomanse feraye alòske gouvènman ayisyen an ap fè jefò pou l tabli otorite l nan katye sansib yo.

2 dènye semenn sa yo, kasble Brezil yo te blije reponn ak pou piti kat atak gwoup ak zam te fè sou yo. [01/07/06]

-