Haiti

5 jij Lakou kasasyon alaretrèt


sanmdi 10 Desanm 2005

[10/12/05] An Ayiti, Gouvènman pwovizwa a mete alaretrèt 5 jij Lakou kasasyon, pi gwo tribunal peyi a.

Desizyon sa a sòti yon jou apre Lakou Kasasyon te retounen mande Konsèy elektoral pwovizwa a pou l remete yon ayisyen-meriken nan lis kadida ki otorize patisipe nan elksyon prezidansyèl ki dwe fèt 8 janvye yo.
Nan arete prezidansyèl li mete deyò a, gouvènman pwovizwa a mande jij yo pou yo fè yon demand pansyon jan lalwa ba yo dwa fè sa.

Jedi, jij Lakou kasasyon yo te fè konnen yon lòt fwa ankò Dumarsais Siméus, ki fèt an Ayiti men ki gen yon paspò meriken, dwe jwenn otorizasyon pou patisipe nan eleksyon prezidansyèl yo.

Nan mwa ki sòt pase yo, otorite yo te denonse kadidati Siméus KEP a ta pral retire nan kous la.

Gouvènman an nonmen kòm vis-prezidan Lakou kasasyon Georges Moïse, yon ansyen minis enteryè. Otorite yo nonmen plizyè lòt jij pou kapab mete kanpe yon lakou kasasyon tounèf.

Pi gwo tribinal peyi a ap fonksyone san prezidan depi 2004. Ansyen prezidan lakou kasasyon an, se mèt Boniface Alexandre ki ta pral enstale kòm prezidan pwovizwa Repiblik Dayiti apre demisyon epi depa pou lekzil prezidan Jean Bertrand Aristide.

Dumarsais Siméus viv pandan 40tan Ozetazini kote li vin yon bizisman milyonè. Li toujou konsidere li se Ayisyen e fè konnen dwa li genyen poul kandida alaprezidans. Men gouvènman ayisyen pa janm pataje pozisyon sa a paske, dapre otorite yo, Konstisyon ayisyen pa bay pyès etranje dwa kandida pou yon pòs elektif. [10/12/05]