Haiti

"Nou se kreyòl, ann kenbe rasin nou"


lendi 31 oktòb 2005

[31/10/05] --- Ane sa a ankò pou dizyèm ane youn dèyè lòt, Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal selebre Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl la. 28 oktòb 2005 lan fè 23 lane depi y ap selebre jounen sa a sou latè, men 28 oktòb la tou se anivèsè SAKS, enstitisyon an gen 13 ane depi l ap feraye sou teren an. Kidonk fèt la te doub pou SAKS e li make sa ak plizyè aktivite.

"Nou se kreyòl, ann kenbe rasin nou" se ak tèm sa a SAKS selebre Jounen Entènasyonal lang kreyòl la ane sa a.

Pandan 3 jou, soti mèkredi 26 pou rive vandredi 28 oktòb, enstitisyon an te òganize plizyè aktivite tankou konferans pou laprès, espòt sansibilizasyon sou radyo nan Pòtoprens ak sou kèk radyo kominotè, espozisyon divès kalite dokiman ki ekri an kreyòl oubyen ki pale sou kreyòl, rad, manje ak bwason, enstriman mizik rasin tradisyonèl, pwodui lakay tankou alfò, laye/bichèt, panye, chapo pay, eks...

Gen plis pase 100 moun ki enskri non yo nan kaye prezans ki te la pou sa, san kote tout sa ki pa siyen pou yon rezon kèlkonk. [31/10/05]