Haiti

Kondisyon Fanm andedan fanmi ak travay


-madi 30 out 2005-

-

[30/08/05] Ministè kondisyon fanm ak dwa fanm tanmen jounen 30 out la nan otèl Montana nan Petyonvil yon chita pale ak dìvès òganizasyon fanm ak lòt gwoup sosyete sivil nan kad jefò Ministè a pou kwape vyolans ak diskriminasyon kont fanm.

Diskisyon yo te fèt pi patilyèman sou tèks ki gen pou modifye lwa nan kòd sivil ak kòd penal la sou kondisyon fanm andedan fanmi ak nan travay li.

Tèks sa yo gen arevwa ak patènite responsab, plasay, travay domestik ak zak vyolans sou fanm.

Dapre direktè jeneral Ministè kondisyon fanm ak dwa fanm lan, Myrna Narcisse Théodore, yon komisyon ministè a ap resevwa divès pwopozisyon patisipan yo pou fè yon dènye pase men nan tèks yo pou palman kap vini an. [30/08/05]

-