Haiti

Pwomès lajan apre Konferans Monreyal la


vandredi 17 jen 2005

17/06/05 --- Peyi d Ayiti pral resevwa yon bourad lajan 30 milyon dola. Se desizyon ki soti nan konferans ki fèt Monreyal 16 ak 17 jen. Lajan sa a ta dwe sèvi pou kreye travay, pou soutni kesyon distribisyon kouran epi kore lapolis nasyonal d Ayiti nan ekipman.

Se 3èm konferans ki fèt konsa depi yon lane, apre reyinyon Wachintonn an jiyè 2004, avèk reyinyon Kayèn an mas 2005, kote sous lajan yo te pwomèt Ayiti yon èd plis pase yon milya dola ameriken.

Malerezman, nan finisman konferans Monreyal la, gen yon kanadyen k al simen penti sou minis afè etranje Kanada a Pierre Petigrew. Yo te rive metrize kanadyen sa a ki sanble se yon patizan vyolan ansyen diktatè Aristid. (17/06/05)